Opłaty członkowskie

Wpisowe (opłata jednorazowa)                                                               - 400 zł.

Składka miesięczna                                                                                    - 40 zł.

 

Koszt korzystania ze strzelnicy dla Osób spoza klubu

Zajęcie stanowiska na osi strzeleckiej                                                   - 40 zł / 1 osoba.

Instruktaż i nadzór                                                                                      - 30 zł / 1 osoba.

Instruktaż i nadzór                                                                                      - 40 zł / 2 osoby.

Wynajęcie całej osi strzeleckiej i cenę należy umawiać telefonicznie pod numerem tel. 697 376 023

Członkowie klubu korzystają z osi strzeleckiej w ramach opłat członkowskich. Instruktaż

oraz nadzór ze strony obsługi strzelnicy realizowany jest w ramach działalności klubu. 

 

Cena amunicji:

 

nabój bocznego zapłonu .22 LR -

1,00 zł / szt.

nabój bocznego zapłonu .22 WMR -

3,00 zł / szt.

nabój 9x19mm Luger/Parabellum -

2,00 zł / szt.

nabój .38 Specjal -

3,50 zł / szt.

nabój .357 magnum -

4,00 zł / szt.

nabój .223 Remmington -

3,00 zł / szt.

nabój 7,62x39mm wz. 43 (AK 47) -

3,50 zł / szt.

nabój śrutowy 12/76 -

3,00 zł / szt.

nabój kulowy 12/76 (Brenneke) -

5,00 zł / szt.

nabój 7,62 x 25 TT -

3,00 zł /szt.

nabój 9x18 Makarov -

3,00 zł /szt.

 

 

 

Amunicja zawody:

 

SKRÓTY i pełne nazwy konkurencji karabinowych i pistoletowych, oraz strzelba (breneka i śrut) 

Duża litera K lub P oraz dwie małe litery oznaczają nazwę konkurencji

Ksp - Karabin sportowy 

Kcz - Karabin centralnego zapłonu

Psp - Pistolet sportowy 

Pcz - Pistolet centralnego zapłonu 

Sdyn – Strzelba dynamiczna (śrut)

Spr – Strzelba precyzyjna (breneka)

 

Konkurencja -

Ilość sztuk razy kwota - 

SUMA:

pistolet Pbz(.22) -

25 x 1 zł -

25,00 zł

pistolet Pcz 9x19 -

15 x 2 zł -

30,00 zł

rewolwer Pcz .38 specjal -

15 x 3,50 zł -

53,00 zł

karabin Kbzs (.22) -

15 x 1 zł -

15,00 zł

karabin Kczs (.223)-

15 x 3 zł -

45,00 zł

karabin Kczs (7,62x39) - 

15 x 3,50 zł -

53,00 zł

strzelba Spr (śrut) -

5 x 3 zł -

15,00 zł

 

 

 

 

Koszt udziału w zawodach

 

1 konkurencja 

1 x 30 zł

30,00 zł

2 konkurencje

2 x 30 zł

60,00 zł

3 konkurencje

3 x 30 zł

90,00 zł

 

Na podstawie tych danych prosimy o przygotowanie przed zawodami wyliczonej kwoty.

Oczywiście jak korzysta się z własnej amunicji, wiadomo tylko koszty udziału.

Generalnie konkurencja strzelba jest do poperów a więc tańszy śrut :)

Dziękujemy.

Kwoty amunicji zaokrąglone do pełnych złotych.