Opłaty członkowskie

Wpisowe (opłata jednorazowa)                                                                 - 400 zł.

Składka miesięczna                                                                                    - 40 zł.

 

Koszt korzystania ze strzelnicy dla Osób spoza klubu

Zajęcie stanowiska na osi strzeleckiej                                                      - 40 zł / osoba.

Instruktaż i nadzór                                                                                      - 30 zł / 1 osoba.

Instruktaż i nadzór                                                                                      - 40 zł / 2 osoby.

Członkowie klubu korzystają z osi strzeleckiej w ramach opłat członkowskich. Instruktaż

oraz nadzór ze strony obsługi strzelnicy realizowany jest w ramach działalności klubu. 

 

Koszt pobrania amunicji z magazynu klubu 

- amunicja pistoletowa/karabinowa, nabój bocznego zapłonu .22 LR    - 0,70 zł / szt.

- amunicja karabinowa, nabój bocznego zapłonu .22 WMR                    -  3,00 zł / szt.

- amunicja pistoletowa, nabój 9x19mm Luger/Parabellum                     - 2,00 zł / szt.

- amunicja rewolwerowa, nabój .38 Specjal                                             - 3,50 zł / szt.

- amunicja karabinowa, nabój .223 Remmington                                    - 3,00 zł / szt.

- amunicja karabinowa, nabój 7,62x39mm wz. 43 (AK 47)                     - 3,50 zł / szt.

- amunicja strzelbowa, nabój śrutowy 12/76                                           - 3,00 zł / szt.

- amunicja strzelbowa, nabój kulowy 12/76 (Brenneke)                         - 4,00 zł / szt.