Członkowstwo w klubie wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji członkowskiej. Odpowiedni formularz można otrzymać w siedzibie klubu lub pobrać poniżej.

 

Deklaracja

 

Opłaty

 

Dla członków Klubu STRZELMISTRZ Łódź strzelnica przy

ul. Piłsudskiego 141 w Łodzi jest dostępna w godzinach:

Środa      15:00 - 19:00

Niedziela 17:00 - 21:00

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą strzelnicy, na osiach można używać również broni i amunicji prywatnej, zgodnie z regulaminem, w ramach okazanego pozwolenia na broń lub legitymacji posiadacza broni. 

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby nie posiadające prywatnej broni w ramach pozwolenia na broń, nie mogą również posiadać amunicji. Osoby broń posiadające mogą posiadać jedynie amunicję zgodną z posiadaną jednostką broni. Pobraną z magazynu amunicję niezgodną z posiadanymi prywatnie jednostkami broni należy w całości zużyć przed opuszczeniem strzelnicy lub zwrócić ją do magazynu.