W sobotę 15.04.2023 o godzinie 9:30 odbędzie się
na głównej sali klubowego obiektu Łódź ul. Skrzywana 12.
Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
wszystkich Członków Klubu.

Proponowany porządek obrad.

1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
3. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań.
4. Kampania wyborcza i wyłonienie kandydatów do Zarządu Klubu.
5. Wybór członków Zarządu Klubu na nową kadencję.
6. Wolne wnioski, dyskusja i głosowania.
7. Sporządzenie i odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków.

Serdecznie zapraszamy.

Uprzejmie informujemy, że najbliższe godziny klubowe odbędą się na strzelnicy 
ul. Okopowa 70/106, 91-850 Łódź w następującym terminie:

Niedziela 26.03.2023r od 16:00 do 20:00

Serdecznie zapraszamy!

Z powodu awarii poczty w tym tygodniu na maile naszych
Członków nie dotarł okólnik z informacją na bieżące tematy
klubowe. 
W związku z tym informujemy, że w sobotę 18.03.2023
zbieramy się na strzelnicy klubowej o 9:30. Prosimy zabrać
ze sobą dostępne narzędzia i elektronarzędzia.
Resztę informacji przekażemy na miejscu.

W dniu 04.03.2023 odbyło się Walne zebranie Delegatów Łódzkiego Związku Strzelectwa
Sportowego. Najistotniejsze z punktu widzenia Członków Klubu tematy:

1. Prośba, szczegółnie do nowych zawodników, o wstawienie prawidłowego zdjęcia na portalu
 https://portal.pzss.org.pl/ . Zdjęcie powinno spełniać ten sam standard co w przypadku
zdjęcia do paszportu. 

2. Wszystkie sprawy związane z organizacją oraz zdawaniem egzaminów na patent strzelecki
znajdują się na stronie ŁZSS https://www.strzelectwo.lodz.pl/ . Prośba o nie kontaktowanie
w tej sprawie bezpośrednio z organiami centralnymi PZSS, gdyż organizacja egzaminów
leży całkowicie 
po stronie ŁZSS.

3. Komunikaty z zawodów zamieszczone na stronie ŁZSS są zczytywane m.in przez Wydział
Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w zakresie
udokumentowania czynnego uprawiania 
strzelectwa sportowego lub sportów strzeleckich.
Zgodnie z interpretacją WPA uczestnictwo w zawodach, z punktu widzenia prawidłowej
realizacji udzielonego pozwolenia na broń do celów sportowych, wymaga posiadania
ważnej licencji zawodnika PZSS.

Prosimy wszystkich Członków Klubu o weryfikację
aktualności adresów e-mail podanych w portalu
PZSS. Na te adresy jest przesyłana korespondencja
dotycząca bieżącej działalności Klubu.

Informacja dla Zawodników PZSS na temat formalności i opłat jakie należy ujścić w związku

z przedłużeniem licencji na rok 2023.

 

W celu uzyskania jej przedłużenia należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika lub Prezesa Klubu

wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie

w sporcie strzeleckim

Niezależnie od powyższego należy zalogować się w portalu https://portal.pzss.org.pl/  i zainicjować

z własnego konta procedurę przedłużenia licencji. 

 

Opłaty 

 

Łączny koszt przedłużenia licencji wynosi 75 zł, którą należy 

wpłacić bezpośrednio na konto Klubu nr

13 1020 3408 0000 4502 0363 6529

z dopiskiem

 "Opłata za przedłużenie licencji zawodnika na rok 2023 >>Imię i Nazwisko<<"

W/w kwota zostanie przez Klub dla wszystkich Zawodników zbiorczo odporowadzona

jako opłata na konta ŁZSS i PZSS.

Uprzejmie informujemy, że najbliższe godziny klubowe odbędą się na strzelnicy 
ul. Okopowa 70/106, 91-850 Łódź w następujących terminach:

Niedziela 29.01.2023r od 16:00 do 20:00
Niedziela 12.02.2023r od 16:00 do 20:00
Niedziela 19.02.2023r od 16:00 do 20:00 

Serdecznie zapraszamy!

 

Fotoreportaż z kursu strzeleckiego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Fotoreportaż

Zarząd Klubu STRZELMISTRZ Łódź zaprasza

wszystkich naszych Członków wraz z Osobami Towarzyszącymi

na coroczne, wigilijne spotkanie klubowe, które odbędzie się

w piątek 16 grudnia 2022r od godz. 18:00

w „Pub & Restauracja w Sercu Łodzi”

Łódź, al. Piłsudskiego 138

Składka na pokrycie kosztów to 150 zł za Osobę

Prosimy o szybkie zgłoszenie udziału na strzelnicy

w godzinach klubowych

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia

najdalej do dnia 27 listopada 2022r

Fotoreportaż z zawodów pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej "w 10-tkę" z dnia 25.09.2022r.

Fotoreportaż

Uprzejmie informujemy, że pod poniższym linkiem dostępne są wyniki zawodów "w 10-tkę", zorganizowanych we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w dniu 25.09.2022r.

WYNIKI ZAWODÓW

Dziękujemy za uczestnictwo.

Zapraszamy do udziału w zawodach strzeleckich

Zapraszamy do udziału w kursie strzeleckim

Zgodnie z prośbą otrzymaną z Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego
informujemy, że na stronie ŁZSS 

http://www.strzelectwo.lodz.pl/

znajdują się wszystkie informacje na temat organizowanych kursów
i egzaminów na patent strzelecki oraz terminy kursów doszkalających
dla sędziów PZSS.  

W czwartek 30.06.2022 strona klubowa WWW będzie dostosowywana do standardu ułatwiającego obsługę przez osoby niepełnosprawne. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do serwisu. 

Klub STRZELMISTRZ Łódź przyłączył się do akcji "Doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt i pomoc najbardziej potrzebującym" zorganizowanej przez Fundację Legion Wschodni.

Komunikat ze strony PZSS:

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021r. licencje sędziowskie wydane z datą ważności do 2020r. zostaną przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Więcej szczegółów