IMG 0440 IMG 0441

Niedziela 25.02.2024 od 10:00-15:00 - kolejne zawody klubowe, zapraszamy.

Rejestracja zawodników do 14:30

PISTOLET, KARABIN, STRZELBA.

Lista zaplanowanych konkurencji:
- PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU (Pbz) 25m.
- PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU (Pcz) 25m
- STRZELBA DYNAMICZNA (Sdyn) 15m
- STRZELBA PRECYZYJNA (Spr) 25m
- KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU STANDARD (Kbzs) 50m
- KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN (Kbzo) 50m
- KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU STANDARD (Kczs) 50m
- KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN (Kczo) 50m
Opłaty: dla osób korzystających z własnej broni i amunicji każda
konkurencja 30 zł.

Amunicja klubowa według aktualnego cennika.

Metryczki - pdf

Metryczki - xls

 


 
Informujemy o zmianie godzin klubowych dla Członków
i Gości Klubu STRZELMISTRZ Łódź na strzelnicy
przy ul. Skrzywana 12 w Łodzi:
 
Środa       15:00 - 20:00 - godziny KLUBOWE
Czwartek 15:00 - 20:00
Sobota     15:00 - 20:00
Niedziela 10:00 - 15:00 - godziny KLUBOWE (ZAWODY w/g kalendarza)
Wszystkie inne terminy należy umawiać telefonicznie pod numerem tel. 697-376-023

Klub ma przedłużoną licencję klubową na rok 2024. 
W aplikacji PZSS jest już dostępna możliwość
złożenia wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej.

Licencje2

 

Prosimy o wcześniejszą regulację opłat i złożenie
wniosku w formie papierowej. 

Informacja dla Zawodników PZSS na temat formalności i opłat jakie należy ujścić w związku

z przedłużeniem licencji na rok 2024.

 

W celu uzyskania jej przedłużenia należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika lub Prezesa Klubu

wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie

w sporcie strzeleckim

Niezależnie od powyższego należy zalogować się w portalu https://portal.pzss.org.pl/  i zainicjować

z własnego konta procedurę przedłużenia licencji. 

 

Opłaty 

 

Łączny koszt przedłużenia licencji wynosi 75 zł, którą należy 

wpłacić bezpośrednio na konto Klubu nr

13 1020 3408 0000 4502 0363 6529

z dopiskiem

 "Opłata za przedłużenie licencji zawodnika na rok 2024 >>Imię i Nazwisko<<"

W/w kwota zostanie przez Klub dla wszystkich Zawodników zbiorczo odporowadzona

jako opłata na konta ŁZSS i PZSS.

Odpowiadając na zgłaszane pytania i wątpliwości uprzejmie informujemy,
że Klub nie posiada terminala do przyjmowania płatności za pomocą kart
kredytowych, blików, bitcoinów i innych kryptowalut. Prosimy też nie
regulować jakichkolwiek płatności za pomocą innych walut niż polska
zlotówka. Nie przyjmujemy też czeków, weksli, obligacji, akcji, itp. 
Prosimy o regulację zobowiązań zwykłym przelewem bankowym
lub najzwyczajniejszą polską gotówką.

Prosimy wszystkich Członków Klubu o weryfikację
aktualności adresów e-mail podanych w portalu
PZSS. Na te adresy jest przesyłana korespondencja
dotycząca bieżącej działalności Klubu.