Zgodnie z prośbą otrzymaną z Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego
informujemy, że na stronie ŁZSS 

http://www.strzelectwo.lodz.pl/

znajdują się wszystkie informacje na temat organizowanych kursów
i egzaminów na patent strzelecki oraz terminy kursów doszkalających
dla sędziów PZSS.  

W lipcu strzelnica na ul. Piłsudskiego 141 jest dostępna w każdą niedziela w godz. 17:00 - 21:00.

W czwartek 30.06.2022 strona klubowa WWW będzie dostosowywana do standardu ułatwiającego obsługę przez osoby niepełnosprawne. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do serwisu. 

Z przyczyn od nas niezależnych w miesiącu sierpniu jesteśmy zmuszeni zawiesić zajęcia w ramach tzw. godzin klubowych. W tym czasie nie będzie można korzystać ze strzelnicy na ul. Piłsudskiego 141 w Łodzi. Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów w tej sprawie. 

Informacja dla Zawodników PZSS na temat formalności i opłat jakie należy ujścić w związku

z przedłużeniem licencji na rok 2022.

 

W celu uzyskania jej przedłużenia należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika Klubu

wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie

w sporcie strzeleckim

Niezależnie od powyższego należy zalogować się w portalu https://portal.pzss.org.pl/  i zainicjować

z własnego konta procedurę przedłużenia licencji. 

 

Opłaty 

 

Łączny koszt przedłużenia licencji wynosi 75 zł, którą należy 

wpłacić bezpośrednio na konto Klubu nr

13 1020 3408 0000 4502 0363 6529

z dopiskiem

 "Opłata za przedłużenie licencji zawodnika na rok 2022 >>Imię i Nazwisko<<"

W/w kwota zostanie przez Klub dla wszystkich Zawodników zbiorczo odporowadzona

jako opłata na konta ŁZSS i PZSS.

Klub STRZELMISTRZ Łódź przyłączył się do akcji "Doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt i pomoc najbardziej potrzebującym" zorganizowanej przez Fundację Legion Wschodni.

Komunikat ze strony PZSS:

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021r. licencje sędziowskie wydane z datą ważności do 2020r. zostaną przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Więcej szczegółów