SPRAWY CZŁONKOWSKIE I KLUBOWE

Członkowstwo w klubie wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji członkowskiej. Odpowiedni formularz można otrzymać w siedzibie klubu lub pobrać poniżej.

Deklaracja

 

Opłaty członkowskie

Wpisowe (opłata jednorazowa)                                              - 350 zł.

Składka miesięczna                                                               -   35 zł.

 

Koszty zajęć na strzelnicy 

Koszt pobrania broni z magazynu przez członka klubu         - 0 zł (wliczone w składki)

Zajęcie stanowiska na osi strzeleckiej przez członka klubu   - 0 zł (wliczone w składki)

 

Koszt pobrania amunicji z magazynu klubu (ceny tylko dla członków klubu) 

- amunicja pistoletowa/karabinowa, nabój bocznego zapłonu .22 LR   - 0,50 zł / szt.

- amunicja karabinowa, nabój bocznego zapłonu .22 WMR                 -  3 zł / szt.

- amunicja pistoletowa, nabój 9x19mm Luger/Parabellum                    - 1,40 zł / szt.

- amunicja rewolwerowa, nabój .38 Specjal                                          - 2 zł / szt.

- amunicja karabinowa, nabój .223 Remmington                                  - 2,50 zł / szt.

- amunicja karabinowa, nabój 7,62x39mm wz. 43 (AK 47)                   - 2,50 zł / szt.

- amunicja strzelbowa, nabój śrutowy 12/76                                         - 2 zł / szt.

- amunicja strzelbowa, nabój kulowy 12/76 (Brenneke)                        - 3 zł / szt.

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą strzelnicy, na osiach można używać również broni i amunicji prywatnej, zgodnie z regulaminem, w ramach okazanego pozwolenia na broń lub legitymacji posiadacza broni. 

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby nie posiadające prywatnej broni w ramach pozwolenia na broń, nie mogą również posiadać amunicji. Osoby broń posiadające mogą posiadać jedynie amunicję zgodną z posiadaną jednostką broni. Pobraną z magazynu amunicję niezgodną z posiadanymi prywatnie jednostkami broni należy w całości zużyć przed opuszczeniem strzelnicy lub zwrócić ją do magazynu. 

Strzelmistrz Klub Łódź© Desing by KB