Zarząd Klubu STRZELMISTRZ Łódź zaprasza

wszystkich naszych Członków wraz z Osobami Towarzyszącymi

na coroczne, wigilijne spotkanie klubowe, które odbędzie się

w sobotę 18 grudnia 2021r od godz. 18:00

w „Pub & Restauracja w Sercu Łodzi”

Łódź, al. Piłsudskiego 138

Składka na pokrycie kosztów to 100 zł za Osobę

Prosimy o szybkie zgłoszenie udziału na strzelnicy

w godzinach klubowych

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia

najdalej do dnia 30 listopada 2021r

Informacja dla Zawodników PZSS na temat formalności i opłat jakie należy ujścić w związku

z przedłużeniem licencji na rok 2022.

 

W celu uzyskania jej przedłużenia należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika Klubu

wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie

w sporcie strzeleckim

Niezależnie od powyższego należy zalogować się w portalu https://portal.pzss.org.pl/  i zainicjować

z własnego konta procedurę przedłużenia licencji (nie jest jeszcze dostępna). 

 

Opłaty 

 

Łączny koszt przedłużenia licencji wynosi 75 zł, którą należy 

wpłacić bezpośrednio na konto Klubu nr

13 1020 3408 0000 4502 0363 6529

z dopiskiem

 "Opłata za przedłużenie licencji zawodnika na rok 2022 >>Imię i Nazwisko<<"

W/w kwota zostanie przez Klub dla wszystkich Zawodników zbiorczo odporowadzona

jako opłata na konta ŁZSS i PZSS.

W dniu 27 czerwca 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Spotkanie zwyczajowo rozpoczęło się od sprawozdania Prezesa Zarządu.

Po zanudzeniu wszystkich obecnych, grupa sędziów i zawodników wysunęła
wniosek formalny o przejście do części merytorycznej spotkania.

Z merytoryczną odsieczą nadszedł Kierownik Klubu,

który przeprowadził instruktaż z obsługi ogrodowego grilla.

Po burzliwej dyskusji jednogłośnie uchwalono, że na następnym Walnym też będzie grill.

W lipcu i sierpniu 2021r dla Członków Klubu STRZELMISTRZ Łódź

strzelnica przy ul. Piłsudskiego 141 w Łodzi będzie dostępna

w godzinach:

Niedziela 17:00 - 21:00

 W wakacje strzelnica nie będzie dostępna w środy

Zarząd Klubu STRZELMISTRZ zaprasza wszyskich członków
Stowarzyszenia na Walne Zebranie w dniu 27 czerwca 2021r.
na terenie strzelnicy o godz. 20:00.

 

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

https://www.pzss.org.pl/aktualnosci/odwolanie-egzaminow-na-patent

z początkiem miesiąca lutego 2021r. wznawiamy treningi i organizację zawodów 

klubowych (tylko dla osób posiadających ważną licencję PZSS). 

Informujemy, że zmienia się sposób funkcjonowania
naszego Klubu.

Opłata za członkostwo w Klubie (tzw. wpisowe)
została decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Klubu
obniżona do 350 zł. Serdecznie zapraszamy Osoby
zainteresowane wstąpieniem w nasze szeregi.

 

Klub STRZELMISTRZ Łódź przyłączył się do akcji "Doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt i pomoc najbardziej potrzebującym" zorganizowanej przez Fundację Legion Wschodni.

Komunikat ze strony PZSS:

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021r. licencje sędziowskie wydane z datą ważności do 2020r. zostaną przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Więcej szczegółów

Strzelmistrz Klub Łódź© Desing by KB