Informujemy, że zmienia się sposób funkcjonowania
naszego Klubu.

1. Opłata za członkostwo w Klubie (tzw. wpisowe)
została decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Klubu
obniżona do 350 zł. Serdecznie zapraszamy Osoby
zainteresowane wstąpieniem w nasze szeregi.

2. Zmianie ulegają godziny w których strzelnica
będzie dostępna dla Członków Klubu dla potrzeb
treningów strzeleckich. Nowe terminy tzw. "godzin
klubowych" to:

Dla Członków Klubu posiadających własną broń:

środa 15:00 - 19:00
niedziela 10:00 - 18:00

Dla Członków Klubu korzystających z broni klubowej:

środa 15:00 - 19:00
niedziela 14:00 - 18:00

Klub STRZELMISTRZ Łódź przyłączył się do akcji "Doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt i pomoc najbardziej potrzebującym" zorganizowanej przez Fundację Legion Wschodni.

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z firmy Groupon International Limited informację o przedłużeniu ważność kuponów uprawniających do skorzystania z naszej strzelnicy, które miały wygasnąć pomiędzy 01.03.2020 a 31.05.2020 do 12 miesięcy. Decyzja ta jest podyktowana panującą pandemią COVID-19.

Komunikat ze strony PZSS:

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021r. licencje sędziowskie wydane z datą ważności do 2020r. zostaną przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Więcej szczegółów

Informacja dla Zawodników PZSS na temat formalności i opłat jakie należy ujścić w związku

z przedłużeniem licencji na rok 2020.

 

W celu uzyskania przedłużenia licencji na rok 2020 należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika Klubu

wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie

w sporcie strzeleckim

 

Niezależnie od powyższego należy zalogować się na portalu https://portal.pzss.org.pl/ 

i klikąć opcję "przedłuż licencję", która jest już dostępna. 

 

Opłaty 

 

Łączny koszt przedłużenia licencji wynosi 75 zł, którą należy 

wpłacić bezpośrednio na konto Klubu nr

13 1020 3408 0000 4502 0363 6529

z dopiskiem

 "Opłata za przedłużenie licencji zawodnika na rok 2020 >>Imię i Nazwisko<<"

Od bycia szczęśliwym posiadaczem broni dzieli Cię tylko kilka kroków.

Strzelmistrz Klub Łódź© Desing by KB