KALENDARZ PRACY OSÓB FUNKCYJNYCH
  czerwiec
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
  N P W Ś C Pt Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt  
magazyn                           ZB   ZB       ZB   ZB       ZB      
oś strzelecka                           DS DG   DS       DS DG   DS       DS      
  lipiec
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P
magazyn ZB Zawody COLT (PK+GK)     ZB     ZB       ZB     ZB       ZB     ZB       ZB     ZB    
oś strzelecka DS     DS     DS       DS     DS       DS     DS       DS     DS    
                                                             
  sierpień
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C
magazyn   ZB     ZB       ZB     ZB       ZB     ZB       ZB     ZB       ZB  
oś strzelecka   DS  DG   DS       DS  DG   DS       DS  DG   DS       DS  DG   DS       DS  DG
  wrzesień
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
  Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S  
magazyn   ZB       ZB   ZB       ZB   MON Skierniewice       ZB   ZB       ZB   ZB  
oś strzelecka   DS       DS DG   DS       DS DG         DS DG   DS       DS DG   DS  
                                                             
  październik
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W
magazyn MON Łódź     ZB   ZB       ZB   ZB       ZB   ZB       ZB   ZB      
oś strzelecka     DS DG   DS       DS DG   DS       DS DG   DS       DS DG   DS      
                                                             
  listopad
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
  Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C  
magazyn ZB   ZB       ZB   ZB       ZB   ZB       ZB   ZB       ZB  
oś strzelecka DS DG   DS       DS DG   DS       DS DG   DS       DS DG   DS       DS DG  
  grudzień
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N P W Ś C Pt S N
magazyn   ZB       ZB   ZB       ZB   ZB       ZB   ZB       ZB   ZB  
oś strzelecka   DS       DS DG   DS       DS DG   DS       DS DG   DS       DS DG   DS  

 

 

ZB   Zbigniew
RK   Rafał
DS   Dariusz Sz.
PK   Piotr
  Remigiusz
JM   Janusz
GK   Grzegorz
DG   Dariusz G.