WYNIKI ZAWODÓW KLUBOWYCH 2020

Wyniki zawodów klubowych rozegranych w roku 2020 w klubie STRZELMISTRZ

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 22 i 25 stycznia 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 22 i 25 stycznia 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 19 luty 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 19 luty 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 22 luty 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 22 luty 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 24 czerwiec 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 24 czerwiec 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 27 czerwiec 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 27 czerwiec 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 25 lipiec 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 25 lipiec 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 29 sierpień 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 29 sierpień 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 05 wrzesień 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 05 wrzesień 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 12 wrzesień 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 12 wrzesień 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 19 wrzesień 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 19 wrzesień 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 27 wrzesień 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 27 wrzesień 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 21 i 25 października 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 21 i 25 października 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 28 października 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 28 października 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 15 listopada 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 15 listopada 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 25 i 29 listopada 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 25 i 29 listopada 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 02 grudnia 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 02 grudnia 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 06 grudnia 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 06 grudnia 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 09 grudnia 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 09 grudnia 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 13 grudnia 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 13 grudnia 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 16 grudnia 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 16 grudnia 2020r. 

Uproszczone wyniki zawodów klubowych 23 grudnia 2020r. - szczegółowe opracowanie wyników 23 grudnia 2020r. 

Poniżej materiał, który pomoże Zawodnikom PZSS skoordynować grafik treningów strzeleckich z kalendarzem startów w zawodach organizowanych przez Klub STRZELMISTRZ Łódź.

Raport z aktywności sportowej zawodników w klubie STRZELMISTRZ Łódź w 2020r.

 

Uwaga!

Kwestię przyznawania pozwoleń na broń do celów sportowych reguluje Ustawa o broni i amunicjiZgodnie z art. 10 ust. 3 p-kt 3. za ważną przyczynę posiadania broni do celów sportowych uważa się w szczególności udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego.

Kwestię przyznawania i utrzymania ważnej licencji regulują przepisy wewnętrzne PZSS, a konkretnie Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. Na mocy § 7 ust. 4 w/w Regulaminu postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, oraz udokumentuje udział we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, w nie mniej niż 4 startach w dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w więcej niż jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin.

Reasumując minimalna, wymagana liczba startów dla zawodników posiadajacych licencję we wszystkich trzech dyscyplinach, tj. PISTOLET, KARABIN, STRZELBA w ciągu roku to 4 starty w dyscyplinie PISTOLET, 2 starty w dyscyplinie KARABIN i 2 starty w dyscyplinie STRZELBA.

Przypominamy również, że w tym kontekście, w trakcie jednych zawodów, można tylko raz "skutecznie zaliczyć start" w każdej z dyscyplin

Przykład nr 1

Startując w trakcie zawodów w dwóch konkurencjach Klubu STRZELMISTRZ Łódź tj. PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU oraz PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU z punktu widzenia regulaminów PZSS bierzemy w zawodach udział w rywalizacji sportowej w ramach tylko jednej dyscypliny tj. PISTOLET.

Przykład nr 2

Startując w trakcie zawodów w dwóch konkurencjach Klubu STRZELMISTRZ Łódź tj. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU STANDARD oraz KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN z punktu widzenia regulaminów PZSS bierzemy w tych zawodach udział w rywalizacji sportowej w ramach tylko jednej dyscypliny tj. KARABIN.

Przykład nr 3

Startując w trakcie zawodów w dwóch konkurencjach Klubu STRZELMISTRZ Łódź tj. KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU STANDARD oraz STRZELBA GŁADKOLUFOWA z punktu widzenia regulaminów PZSS bierzemy w tych zawodach udział w rywalizacji sportowej w ramach dwóch dyscypliny tj. KARABIN i STRZELBA.

 

W strzelectwie sportowym i sportach strzeleckich KONKURENCJA to nie to samo co DYSCYPLINA!!!

 

 

Strzelmistrz Klub Łódź© Desing by KB