Informacje powiązane ze zmianą gospodarza budynku strzelnicy

INFORMACJA

 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Klub Strzelectwa Sportowego i Kolekcjonerów Broni Palnej "STRZELMISTRZ" został jedynym gospodarzem budynków i infrastruktury - urządeń służących do prowadzenia strzelań.

Powyższy fakt skutkuje niestety zwiększeniem kosztów ponoszonych z tytułu użytkowania odbiorników prądu, opłat za wodę i ścieki.

Ponosimy także obciążenia finansowe z tytułu podatku gruntowego i opłat dzierżawy.

 

Analizując koszty utrzymania Klubu związane ze statutowymi obowiązkami oraz powyższymi zobowiązaniami Zarząd Naszego Klubu podjął decyzję o zaproponowaniu Członkom Klubu konieczności podwyższenia składki członkowskiej do 35,00 zł miesięcznie.

Zarząd Klubu

Dariusz Gajzler

Jarosław Filipiak

Mateusz Wiatr

 

 

oryginał pisma wraz z pieczęciami i podpisami członków Zarządu zaduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu STRZELMISTRZ.

 

Strzelmistrz Klub Łódź© Desing by KB