W środę 22 stycznia (od 15:00 do 18:00) i sobotę 25 stycznia
(od 9:00 do 13:00) 2020r. odbędą się zawody strzeleckie
w klubie STRZELMISTRZ Łódź. 


W zawodach mogą wziąć udział:

− Członkowie STRZELMISTRZ Łódź.
− Zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.
− Osoby posiadające legalnie broń prywatną.
− Osoby posiadające broń służbową.

Konkurencje:
- PISTOLET BOCZNEGO ZAPŁONU (Pbz) 25m.
- PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU (Pcz) 25m
- STRZELBA GŁADKOLUFOWA (S) 25m
- KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU STANDARD (Kbzs) 40m
- KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU OPEN (Kbzo) 40m
- KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU STANDARD (Kczs) 40m
- KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU OPEN (Kczo) 40m

Opłaty:
Dla Osób przystępujących do zawodów z własną bronią i amunicją:
- pierwsza konkurencja w danym dniu zawodów 30 zł,
- każda następna 20 zł.

Osoby przystępujące do zawodów bez własnej broni korzystają
z broni klubowej (w ramach w/w opłaty) do której amunicja
jest wydawana osobno wg cennika obowiązującego w trakcie
zwykłych dni klubowych.

Cennik amunicji dla członków Klubu
Cennik amunicji dla Gości

Reszta szczegółów w regulaminie zawodów na stronie

http://strzelmistrzklub.pl/zawody

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd

Informacja dla Zawodników PZSS na temat formalności i opłat jakie należy ujścić w związku

z przedłużeniem licencji na rok 2020.

 

W celu uzyskania przedłużenia licencji na rok 2020 należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika Klubu

wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie

w sporcie strzeleckim

 

Niezależnie od powyższego należy zalogować się na portalu https://portal.pzss.org.pl/ 

i klikąć opcję "przedłuż licencję", która jest już dostępna. 

 

Opłaty 

 

Łączny koszt przedłużenia licencji wynosi 75 zł, którą należy 

wpłacić bezpośrednio na konto Klubu nr

13 1020 3408 0000 4502 0363 6529

z dopiskiem

 "Opłata za przedłużenie licencji zawodnika na rok 2020 >>Imię i Nazwisko<<"

Od bycia szczęśliwym posiadaczem broni dzieli Cię tylko kilka kroków.

Strzelmistrz Klub Łódź© Desing by KB